Вакансии

Наше предприятие предлагает Вам перспективную работу, а также возможность самореализации и развития.

На постоянную работу требуется:

Специалист-аналитик по исследованиям товарного рынка

Общие требования:

 • М/ж;
 • опыт работы приветствуется;
 • Высшее образование (экономика, математика, маркетинг).
 • Владение MS Excel - средний уровень (ВПР, ГПР, сводные таблицы, работа с диаграммами, логические функции, VBA - будет преимуществом), высокая скорость набора текста. Предусматривается прохождение тестового задания.
 • Базовое понимание статистических показателей.
 • Запросы в MS SQL Server: выборка, обновление, импорт, копирование, удаление - будут существенным преимуществом.
 • Умение логически мыслить, внимательность, пунктуальность, умение обращаться с большими объемами данных, усидчивость, способность быстро переключаться между задачами.

Обязанности:

 • Формирование на регулярной основе отчетности по рыночным показателям и продажам продуктов компании (вторичные продажи).
 • Формирование отчетности по запросам пользователей (высшее руководство, внешняя служба, смежные отделы), разработка новых форм отчетности.
 • Поддержка, доработка системы CRM (обучение пользователей, работа с базой, работа с отчетностью, поддержка пользователей, тестирование новых функций).
 • Доработка внутренней базы данных по клиентам.

Условия работы:

 • график работы: пнд-пт.: с 8-00 до 17-00
 • сб-вс: выходной
 • официальное трудоустройство.
 • пакет социальных гарантий.
 • заработная плата: по результатам собеседования

Отправлять резюме с отметкой "Специалист-аналитик по исследованиям товарного рынка" на эл. адрес: pharmfactory@vishpha.ua

Фахівець із якості ВУЯ

Общие требования:

Вимоги:

 • Стать кандидата (ч/ж): чоловіча/жіноча.
 • Освіта (вища, незакінчена вища, середня спеціальна). Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст або магістр. Спеціальність - фармація; якість, стандартизація та сертифікація; педагогіка; хімічні технології та інженерія.
 • Досвід роботи за фахом: вимоги відсутні.
 • Комп'ютерні навички: MS Office, Internet - рівень активного користувача.
 • Посвідчення водія (категорія): вимоги відсутні.

Посадові обов'язки:

 • Участь у розробці, удосконаленні та впровадженні фармацевтичної системи якості (ФСЯ).
 • Забезпечення виконання завдань по підвищенню якості продукції, що випускається.
 • Організація та участь в аудитах, самоінспекціях ФСЯ та розробка планів-графіків, програм, чек-листів для їх проведення.
 • Розробка внутрішньої нормативної документації в межах своєї компетенції та у відповідності до процедур підприємства.
 • Реєстрація та контроль обігу розробленої документації у межах своєї відповідальності.
 • Забезпечення структурних підрозділів розробленими та затвердженими документами з ФСЯ у межах своєї відповідальності.
 • Участь в обговоренні внутрішніх документів, розроблених іншими структурними підрозділами, та внесення пропозицій та зауважень до них з питань, які належать до компетенції ВУЯ.
 • Ведення Реєстру та бібліотеки зовнішніх нормативних документів (ЗНД).
 • Забезпечення персоналу підприємства ЗНД.
 • Організація розслідування та аналіз рекламацій, підготовка звітів та ведення переписки за результатами їх розгляду.
 • Вивчення причин, що можуть призвести до погіршення якості продукції, участь у розробці заходів по їх усуненню та попередженню.
 • Розробка проектів організаційно-розпорядчих документів по підприємству, що стосуються розробки та впровадження ФСЯ.
 • Організація та участь у процесах: управління невідповідною продукцією, розгляд рекламацій та відкликання продукції, контроль змін, управління документацією та записами, навчання та розвиток персоналу, управління персоналом, організація планування на підприємстві, управління невідповідностями та відхиленнями, аналіз з боку вищого керівництва, управління ризиками для якості, моніторинг критеріїв процесів та ін.
 • Вивчення Досьє серії лікарського засобу з метою підготовки щорічного огляду якості.
 • Участь у проведенні щорічних оглядів якості на підприємстві.
 • Внесення пропозицій керівництву по співпраці із компаніями, що займаються навчанням персоналу.
 • Збір та аналіз інформації про потребу у навчанні персоналу підприємства.
 • Оперативне та своєчасне інформування керівництва про виявлені невідповідності, проблеми та «вузькі місця» бізнес-процесів підприємства.
 • Систематизація даних з якості для аналізу з боку вищого керівництва.
 • Підготовка пропозицій щодо оптимізації роботи ВУЯ.
 • Дотримання встановленого терміну виконання завдань та доручень.
 • Надання щотижневих звітів про виконану роботу керівнику підрозділу.

Умови роботи:

 • Офіційне працевлаштування.
 • Пакет соціальних гарантій.
 • Зарплата - за результатами співбесіди.

Відправляти резюме з поміткою "Фахівець із якості" на ел. пошту: pharmfactory@vishpha.ua

ИТ специалист (сопровождение по IFS Application)

Общие требования:

Требования:

 • М/ж;
 • Опыт работы приветствуется;
 • Высшее образование (экономическое приветствуется).
 • Умение логически мыслить, внимательность, пунктуальность, умение обращаться с большими объемами данных, усидчивость, способность быстро переключаться между задачами.
 • Коммуникабельность, опыт работы в команде, аналитический склад ума. Желание и способность к обучению.

Обязанности:

 • Знание СУБД Oracle (версии не ниже 9i) на базовом уровне.
 • Знание языка запросов SQL на продвинутом уровне. Готовность разбираться в существующем коде, при необходимости писать новый.
 • Знание серверных ОС Microsoft на базовом уровне: установка, настройка безопасности, управление пользователями и их правами. Управление бэкапами.
 • Общие понятия о функционировании предприятия как слаженного механизма. Представление о влиянии процессов друг на друга. Понимание как оценить эффективность работы предприятия в целом, так и отдельных процессов (например: продаж, производства, закупок, склада...).
 • Понимание организации складского учета на базовом уровне.
 • Понимание организации процесса закупок и продаж на базовом уровне.
 • Понимание методологии управления производством по ТОС на базовом уровне.
 • Понимание процесса ведения на предприятии бухгалтерского и управленческого учета на базовом уровне.

Условия работы:

 • график работы: пнд-пн: с 8-30 до 17-15
 • сб-вс: выходной
 • официальное трудоустройство.
 • пакет социальных гарантий.
 • заработная плата: по результатам собеседования

Отправлять резюме с отметкой "ИТ-специалист (сопровождение ПО IFS Application)" на эл. адрес: pharmfactory@vishpha.ua

Начальник Департаменту з якості, Уповноважена особа з якості

Общие требования:

Кваліфікаційні вимоги: Фахівець з повною вищою фармацевтичною, хімічною, біологічною або біотехнологічною освітою та стажем роботи за фахом не менше 2 років в сфері виробництва, контролю якості або створення лікарських засобів.

 • Вік: без вимог
 • Стать: без вимог

Повинен знати та вміти:

 • Законодавство України, що стосується фармацевтичної промисловості та виробництва лікарських засобів, вимоги Державної Фармакопеї України, діючі ДСТУ, правила GMP, технічні умови, Положення, інструкції, технологічні регламенти на виробництво продукції та інструкції, правила сертифікації лікарських засобів, керівні документи та нормативну базу, що стосуються основних принципів контролю якості.
 • Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань реєстрації.
 • Основні технологічні процеси, характеристики лікарських засобів.
 • Принципи фармацевтичної системи якості.
 • Мови (українська, російська - досконало, англійська - середній рівень та вище).
 • ПК (рівень активного користувача).

Вміти:

 • Планувати та організовувати проведення робіт з розвитку та удосконалення системи якості на підприємстві.
 • Визначати пріоритети завдань для забезпечення належного функціонування системи якості на підприємстві.
 • Аналізувати ефективність роботи персоналу.
 • Швидко приймати рішення та аналізувати робочу ситуацію.
 • Організація роботи Департаменту з якості, що виконує спеціальні (виконавчі, контролюючі, регулюючі та ін.) функції в області фармацевтичної розробки, реєстрації лікарських засобів, управління, забезпечення та контролю якості продукції.
 • Здійснення загального керівництва Департаментом з якості для забезпечення якісного та своєчасного виконання поставлених перед департаментом завдань і функцій.
 • Забезпечує функціонування фармацевтичної системи якості та проводить аналіз діяльності в рамках ФСЯ.
 • Здійснює сертифікацію серії готової продукції.
 • Аналізує невідповідності, відхилення та зміни в сфері якості, проведення аналізу рекламацій, розробка рекомендацій та участь у заходах, направлених на усунення причин невідповідної продукції.
 • Організація та контроль виконання процесів здійснення самоінспекцій та зовнішніх аудитів, валідації, САРА.
 • Взаємодія з аудиторами регуляторних органів та інших підприємств під час проведення інспектувань.
 • Представляє інтереси підприємства в галузі якості у відносинах із споживачами, постачальниками, контролюючими органами.

Додаткова інформація:

Комунікабельність, організаційні та лідерські якості.

 • Офіційне працевлаштування.
 • Пакет соціальних гарантій.
 • Зарплата - за результатами співбесіди.

Відправляти резюме з поміткою "Начальник Департаменту з якості, Уповноважена особа з якості" на ел. пошту: pharmfactory@vishpha.ua

Дополнительную информацию можно получить у Касьяненко Елены Анатольевны, позвонив по телефону 48-11-31.

Если в настоящий момент вам не удалось найти подходящей вакансии, вы можете отправить свое резюме . Мы обязательно свяжемся с вами при появлении вакансий, соответствующих вашим профессиональным навыкам и опыту работы.

Мы предлагаем вам:

Достойное материальное вознаграждение

Мы стремимся к тому, чтобы работа в нашей компании была не только интересной, но и служила основой финансового благополучия наших сотрудников и их семей.

Социальная политика

Мы гарантируем полное соблюдение Трудового Кодекса Украины. А также нашим сотрудникам мы предлагаем обязательное и дополнительное медицинское страхование.

Карьерный рост

Ваш профессионализм, творческий подход, результативность, инициативность и умение решать нестандартные проблемы дадут вам возможность регулярно расти вверх по служебной лестнице.