fbpx
Without recipe
Aciclovir-Vishpha

Aciclovir-Vishpha

An antiviral drug that is especially effective against herpes simplex viruses, herpes zoster (lichen) and chickenpox.

Release form:

Ointment

Dose:

10 g

Age limits:

Adults and children over 12 years old

Vacation сategory:

Without recipe

Description
Instructions
About ACICLOVIR-VISHPHA
01.About the drug

Aciclovir-Vishpha

An antiviral drug that is especially effective against herpes simplex viruses, herpes zoster (lichen) and chickenpox. It is included in the List of Vital and Essential Drugs for Medical Use. Therapy for both primary and secondary infections of the skin and mucous membranes caused by Herpes simplex virus type 1 and type 2, including genital herpes. In treating herpes Aciclovir prevents eruption of new skin lesions, reduces the likelihood of skin dissemination and visceral complications, accelerates crusting, and relieves pain in the acute phase of Varicella zoster virus.

See package insert for more details.

Select country of instruction:

Склад

діюча речовина: acіclovir;

1 г мазі містить  ацикловіру 25 мг;

допоміжні речовини: поліетиленгліколь 1500, поліетиленгліколь 400, пропіленгліколь, емульгатор № 1.

Лікарська форма

Мазь

Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого кольору.

Фармакотерапевтична група.

Противірусні засоби. Код АТХ D06B B03.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Ацикловір – це противірусний препарат, який має високу активність in vitro проти вірусу простого герпесу I та II типів. Токсична дія відносно клітин організму господаря мінімальна. Потрапляючи у клітини, інфіковані вірусом герпесу, ацикловір фосфорилюється з утворенням активної сполуки – трифосфату ацикловіру. Перший етап цього процесу залежить від наявності вірусокодованої тимідинкінази. Трифосфат ацикловіру діє як інгібітор та субстрат для вірусної ДНК-полімерази, запобігаючи подальшому синтезу вірусної ДНК, не впливаючи на звичайні клітинні процеси.

Фармакокінетика.

Рівень системної абсорбції ацикловіру після повторного місцевого застосування мазі мінімальний.

Клінічні характеристики

Показання.

Інфекції губ та обличчя, спричинені вірусом простого герпесу (Herpes labialis).

Протипоказання.

Гіперчутливість до ацикловіру, валацикловіру, пропіленгліколю або до інших компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодії не виявлено.

Особливості застосування.

Слід уникати випадкового потрапляння мазі в очі.

Осіб, хворих на герпес губ, потрібно застерегти від контактної передачі вірусу іншим людям, особливо при наявності відкритих уражень.

Препарат необхідно застосовувати лише для лікування герпесу на губах та обличчі. Не рекомендується наносити мазь на слизові оболонки ротової порожнини, очей та  застосовувати його для лікування генітального герпесу. Особи з особливо тяжкими проявами Herpes labialis потребують консультації лікаря.

Не рекомендується застосовувати особам з імунодефіцитом без консультації лікаря. Такі пацієнти потребують консультації лікаря стосовно лікування будь-якої інфекції.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітним та жінкам, які годують груддю, препарат рекомендується застосовувати тільки у випадках, коли користь, на думку лікаря, перевищує ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Даних немає.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначений лише для зовнішнього застосування.

Дітям віком від 12 років та дорослим мазь слід наносити 5 разів на добу приблизно з  4-годинними інтервалами, за винятком нічного часу. Важливо розпочати лікування якнайшвидше на початку інфекції, найкраще – під час продромального періоду або на стадії еритеми. Можна почати лікування і на пізніх стадіях – папули або пухиря.

Лікування повинно тривати щонайменше 4 дні. Якщо загоєння не відбулося, можна продовжити лікування до 10 днів. Якщо симптоми захворювання не зникають після 10 днів лікування, хворому необхідно звернутися до лікаря. Слід вимити руки до та після використання мазі, та уникати зайвого тертя або торкання рушником уражених ділянок, щоб запобігти загостренню або передачі інфекції.

Діти. Даних щодо безпеки застосування препарату дітям віком до 12 років недостатньо, тому не рекомендується застосовувати його дітям даної вікової категорії.

Передозування.

При пероральному або місцевому застосуванні всієї туби мазі несприятливої дії виявлено не було через мінімальний системний вплив. У випадку підозри на передозування необхідно звернутися за медичною допомогою.

Побічні реакції.

У деяких пацієнтів при застосуванні мазі може з’явитися тимчасовий швидкоминучий гострий або пекучий біль. Приблизно у 5 % пацієнтів відбувалося незначне висушування та лущення шкіри. У невеликої частини пацієнтів спостерігалися еритема (почервоніння) та свербіж. Дуже рідко повідомлялося про випадки контактного дерматиту після застосування препаратів ацикловіру, однак ці випадки частіше були пов’язані з компонентами мазевої основи, а не з ацикловіром. Є поодинокі повідомлення про реакції негайної гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, унаслідок місцевого застосування ацикловіру.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 г у тубі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.

Лекарственная форма

Мазь.

Cостав

1 г мази содержит:

Активное вещество: ацикловир – 25 мг;

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 1500, полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль, эмульгатор №1.

Описание: мазь белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Противовирусные средства.

Код АТС: D06B B03.

Фармакологические свойства.

Ацикловир – противовирусный препарат, имеющий высокую активность in vitro против вируса простого герпеса I и II типов. Токсическое действие относительно клеток организма хозяина минимальная. Попадая в клетки, инфицированные вирусом герпеса, ацикловир фосфорилируется с образованием активного соединения – трифосфата ацикловира. Первый этап этого процесса зависит от наличия вирусокодированной тимидинкиназы. Трифосфат ацикловира действует как ингибитор и субстрат для вирусной ДНК-полимеразы, предотвращая в дальнейшем синтез вирусной ДНК, не влияя на обычные клеточные процессы.

Фармакокинетика

Уровень системной абсорбции ацикловира после повторного местного применения мази минимальный.

Показания к применению

Инфекции губ и лица, вызванные вирусом простого герпеса (Herpes labialis).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен только для наружного применения.

Детям возрастом от 12 лет и взрослым мазь следует наносить 5 раз в сутки с интервалом приблизительно 4 часа, за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно быстрее в начале инфекции, лучшее – во время продромального периода.

Лечение должно длиться не менее 4 суток. Если заживление не произошло, возможно продолжение лечения до 10 суток. Если симптомы заболевания не исчезают после 10 суток лечения больному следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к ацикловиру и другим компонентам препарата, а также к валацикловиру.

Побочные реакции

Аллергические реакции: временная бысто исчезающая острая или жгучая боль, незначительное высушивание и шелушение кожи, зуд, контактный дерматит, в одиночных случаях – реакции гиперчувствительности, включая кожную сыпь, крапивницу, ангионевротический отек.

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействие не изучено.

Особые указания

Следует избегать случайного попадания мази в глаза.

Лицам, которые страдают герпесом губ, необходимо избегать контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений.

Препарат необходимо применять только для лечения герпеса на губах и лице. Не рекомендуется наносить мазь на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и применять его для лечения генитального герпеса. Больные с особенно тяжелыми проявлениями Herpes labialis нуждаются в консультации врача.

Не рекомендуется применять лицам с иммунодефицитом без консультации врача. Такие пациенты требуют консультации врача относительно лечения какой-либо инфекции.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременным и женщинам, кормящим грудью, препарат рекомендуется применять только в тех случаях, когда польза, по мнению врача, превышает риск.

Для детей

Данных относительно безопасности применения препарата детям возрастом до 12 лет недостаточно, поэтому не рекомендуется применять его детям данной возрастной категории.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Данных нет.

Передозировка

Передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь возможны желудочно-кишечные расстройства (тошнота и рвота) и неврологические расстройства (головная боль и спутанность сознания). Выводится гемодиализом.

Форма выпуска: По 10 г в тубе в пачке.

Срок годности

3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика».

Украина, 10014, г. Житомир, ул. Лермонтовская, 5.

 

Cостав

действующее вещество: 1 г мази содержит ацикловира 25 мг;

вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 1500, полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль, эмульгатор №1.

Лекарственная форма

Мазь.

Фармакотерапевтическая группа. Противовирусные средства.

Код АТС D06B B03.

Клинические характеристики

Показания к применению.

Инфекции губ и лица, вызванные вирусом простого герпеса (Herpes labialis).

Противопоказания.

Гиперчувствительность к ацикловиру и другим компонентам препарата, а также к валацикловиру.

Способ применения и дозы.

Препарат предназначен только для наружного применения.

Детям в возрасте от 12 лет и взрослым мазь следует наносить 5 раз в сутки с интервалом приблизительно 4 часа, за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно быстрее, в начале инфекции, лучшее – во время продромального периода.

Лечение должно длиться не менее 4 суток. Если заживление не произошло, возможно продолжение лечения до 10 суток. Если симптомы заболевания не исчезают после 10 суток лечения, больному следует обратиться к врачу.

Побочные реакции.

Аллергические реакции: временная быстро исчезающая острая или жгучая боль, незначительное высушивание и шелушение кожи, зуд, контактный дерматит, в одиночных случаях – реакции гиперчувствительности, включая кожную сыпь, крапивницу, ангионевротический отек.

Передозировка.

Передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь возможны желудочно-кишечные расстройства (тошнота и рвота) и неврологические расстройства (головная боль и спутанность сознания). Выводится путем гемодиализа.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременным и кормящим грудью женщинам препарат рекомендуется применять только в тех случаях, когда польза, по мнению врача, превышает риск.

Для детей.

Данных относительно безопасности применения препарата детям в возрасте до 12 лет недостаточно, поэтому не рекомендуется применять его пациентам данной возрастной категории.

Особенности применения.

Следует избегать случайного попадания мази в глаза.

Лицам, которые страдают герпесом губ, необходимо избегать контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений.

Препарат необходимо применять только для лечения герпеса на губах и лице. Не рекомендуется наносить мазь на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и применять её для лечения генитального герпеса. Больные с особенно тяжелыми проявлениями Herpes labialis нуждаются в консультации врача.

Не рекомендуется применять лицам с иммунодефицитом без консультации врача. Такие пациенты требуют консультации врача относительно лечения какой-либо инфекции.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не изучены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Взаимодействие не изучено.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Ацикловир – противовирусный препарат, имеющий высокую активность in vitro против вируса простого герпеса I и II типов. Токсическое действие относительно клеток организма хозяина минимальное. Попадая в клетки, инфицированные вирусом герпеса, ацикловир фосфорилируется с образованием активного соединения – трифосфата ацикловира. Первый этап этого процесса зависит от наличия вирусокодированной тимидинкиназы. Трифосфат ацикловира действует как ингибитор и субстрат для вирусной ДНК-полимеразы, предотвращая в дальнейшем синтез вирусной ДНК, не влияя на обычные клеточные процессы.

Фармакокинетика. Уровень системной абсорбции ацикловира после повторного местного применения мази минимальный.

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства. Мазь белого цвета.

Срок годности. 3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 градусов Цельсия в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 г в тубе в пачке.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель

ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика».

Украина, 10014, г. Житомир, ул. Лермонтовская, 5.