fbpx

Публічна інформація

В умовах постійно зростаючої конкуренції на ринку лікарських засобів, Фармацевтична фабрика «Vіshpha» зберігає політику інформаційної прозорості бухгалтерської та фінансової звітності для своїх партнерів, клієнтів і постачальників.

Фармацевтична фабрика «Vіshpha», надає всім зацікавленим сторонам необхідну їм для прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній та зрозумілій формі.

01.Емітент цінних паперів за 2021-2023 роки
Річна інформація емітента цінних паперів за 2021-2023 роки

Дана інформація оновлюється. Формування цієї інформації здійснюється відповідно до діючих в Україні правил бухгалтерського обліку та звітності, а також нормативно-правових актів, що регламентують діяльність емітентів, зокрема:

  • «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХІV зі змінами та доповненнями
  • ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-ІУ від 23.02.06
  • ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
02.бухгалтерський облік
26 квітня 2021
Вишневський Ігор Анатолійович

ЕЦП

Підпис дійсний

26 квітня 2021

Report

03.Бухгалтерський облік

На підприємстві існує комплексна система управління підприємством, що складається з тісно пов’язаних між собою блоків, робота яких спрямована на вирішення єдиного завдання: зробити роботу підприємства більш ефективною за рахунок підвищення прозорості обліку.

Ми ведемо облік, що дає зрозумілі прозорі результати, яким ми довіряємо і на підставі яких приймаються ті чи інші рішення, пов’язані із закупівлями, продажами, виробництвом та іншими процесами, що протікають на нашому підприємстві.

Бухгалтерська звітність відображає достовірно і в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фармацевтичної фабрики «Vіshpha», результати її фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів відповідно до встановлених правил складання бухгалтерської звітності.